Wereld Oorlogen

St Bondru FM besteed in haar radio programma’s aandacht aan Wereld Oorlogen. In samenwerking organisaties.

Sinds 2015 zijn voor Bondru FM Omroep onderstaande personen onze aanspreekpunten WO-2 en WO-Internationaal. Irving Gill (broer van militairen Jimmy D. Gill en Jozef D. Gill) en Marije van Urk (Marine, 4/5 mei, LKG, 1940-45 zijn jaarlijks onze specialisten die over thema Oorlog en Vrede in de studio van Bondru FM te gast zijn rond periode maan mei. Voorts heeft Ghislaine Z.D. Gill ook ondersteund met research (Family Gill). De presentator van Bondru FM radio gaat dan met hen in gesprek. Specialist/Onderzoeker en Bestuurslid ROS (Surinaamse Oorlogsveteranen) wordt ook uitgenodigd. Lees ook Jules Rijssen op deze website.

2019 start Bondru FM na Time-out wederom met live radio uitzenden. Thema Oorlog en Vrede start.

U kunt ons volgen via Bondru FM Omroep en Bondru FM.
Uitzend-schema: https://hellenjgill.wordpress.com/
Podcast: https://SoundCloud.com/hellengillandfriends

Bondru FM vaste programmakers/ondersteuners categorie Oorlog en Vrede “Internationaal”. U kunt op deze website navolgende namen volgen voor info: Marije van Urk, Jules Rijssen, Ghislaine ZD Gill en Irving C Gill.

Suriname in WO-2

WO Jaar van Verzet2

Herdenken en vieren internationaal.
In de twintigste eeuw zijn er twee wereldoorlogen gevoerd.
Samen eisten deze oorlogen meer dan tachtig miljoen mensenlevens.
De Eerste Wereldoorlog heeft een overwegend militair karakter.
De Tweede Wereldoorlog kost juist veel burgers het leven,
door bombardementen, honger, uitputting, verzet en vervolging.
Wereldwijd vinden jaarlijks herdenkingen plaats ter herinnering aan
de slachtoffers van deze wereldoorlogen en de herstelde vrede. Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Lees verder: https://www.tweedewereldoorlog.nl/

Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds. Lees verder: https://www.jaarvanverzet.nl/ .Lees ook: In Nederland herdenken we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren we de vrijheid: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren

WO-Herdenken en Vieren internationaal5

Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Lees verder: https://www.tweedewereldoorlog.nl/

Ondanks het feit dat oorlogsmonumenten vaak zijn opgericht vanuit particulier initiatief, staan deze objecten doorgaans in de openbare ruimte en ligt verantwoordelijkheid bij de gemeente. Een groot deel van de gemeenten voert echter geen eenduidig beleid en daarom is het vaak moeilijk om verval te voorkomen en te anticiperen op gevoeligheden die kunnen ontstaan bij verplaatsing, aanpassing of verwijdering. Lees verder: Oorlogsmonumenten: https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten
Adopteer een monument: 
https://www.primaonderwijs.nl/adopteereenmonument/

Marije van Urk (LKG) introduceerde mij bij Cogis.
Stichting Bondru FM participeert in een werkgroep van Netwerk 1WO2. Wij zijn er om deel te nemen, te delen en van elkaar te leren.  Voorts trachten wij in gezamenlijkheid meer invulling te geven daar waar gewenst. (Surinamers en overige Caraïbische gebiedsdelen in WO2). Hellen Jeanette Gill (St Bondru FM en PvdA Netwerk Defensie) is deelnemer van het Netwerk 1WO2.

Eén WO2. Het levend houden van de herinnering aan de tweede wereldoorlog. St Bondru FM is deelnemer in het netwerk dat het platform van COGIS ondersteunt.
Eén WO2. Het levend houden van de herinnering aan de tweede wereldoorlog. St Bondru FM is deelnemer in het netwerk dat het platform van COGIS ondersteunt. FotocrightsCOGIS

In Netwerk 1WO2 werken vrijwilligersorganisaties samen die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Azië en in Europa. Netwerk 1WO2 wil bijdragen aan de duurzaamheid van herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het levend houden van de herinnering daaraan. Cruciaal uitgangspunt daarbij is het verbinden en uitdragen van de twee gezichten van de Tweede Wereldoorlog – in Azië en in Europa.
(Noot redactie: Deelname Caraïbische Gebiedsdelen wordt toegevoegd)

Eén WO2. Het levend houden van de herinnering aan de tweede wereldoorlog. St Bondru FM is deelnemer in het netwerk dat het platform van COGIS ondersteunt.
Eén WO2. Het levend houden van de herinnering aan de tweede wereldoorlog. St Bondru FM is deelnemer in het netwerk dat het platform van COGIS ondersteunt.

Initiatief
Netwerk 1WO2 is een initiatief van de Werkgroep 1WO2 waarin een aantal koepelorganisaties van oorlogsgetroffenen samenwerken (COVVS, het Indisch Platform en de Stichting Herdenking 15 augustus 1945), ondersteund door Cogis en Pelita, partners in Arq: http://www.cogis.nl/Congressen/Bijeenkomst_Netwerk_1WO2.aspx?pgeId=641

WO2-COGIS-ARQ4

Naoorlogse generaties

Het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties is er zowel voor (klein)kinderen die na de oorlog zijn geboren als voor kinderen die vlak voor of tijdens de oorlog ter wereld zijn gekomen. Onafhankelijk van wat de ouders of grootouders hebben gedaan of is overkomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lees verder: https://oorlog.arq.org/ang/voor-wie ….
Elke Nederlander weet wat de psychosociale impact is van oorlog voor mens en samenleving. Dit doen wij vanuit onze ervaring met getroffenen en kennis van de Tweede Wereldoorlog en willen zo bijdragen aan een veerkrachtige samenleving.

Arq WO2
Arq WO2 programma.
Het NIOD is een kennis- en informatiecentrum over oorlog, Holocaust en genocide. Het instituut is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Het NIOD is een kennis- en informatiecentrum over oorlog, Holocaust en genocide. Het instituut is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).