Inner

Niemand kent mijn innermens zo goed als ik zelf Ik zal niet vergeten, zolang het verstand gezond blijft. Ik zal niet vergeven, om genen te geven een gerust gemoed. Doch is spijt daadwerkelijk SPIJT? En verandering opdoemende aan de kimme? Dan geschied de vergeving crescendo, tot achter de horizon. Hellen Jeanette Gill2013

Read Article →

Crises

Crises zaaien, crises oogsten, crises verwerken Gesloten circuits gebruiken Keulse potten om bezuinigingen te doorstaan. En in groepsverband slaan aardbewoners massaal aan het breien om koude te weerstaan. De bron/oorzaak ligt daar waar men zich waant van afhankelijk te zijn. Hellen Jeanette Gill2012

Read Article →

Karakter gaat ook mee

(Goede) initiatieven in crisis tijd ondersteunen, sterkt saamhorigheid. Horen, zien en zwijgen houdt onderdrukking in stand. Stil zitten te verkommeren en koekeloerend hunkeren naar tovenaars(nieuwe leiders), die ellende zullen oplossen, houdt onderdanigheid in stand. Zonder (eer)strijd(inzet) het land verlaten, geeft geen garantie, dat in de nieuwe natie met onbekende trekken, het karakter een ander wordt. Sprekenden, ondernemenden, overigen, […]

Read Article →