Quadrant

Toonstelsel van 7 tonen. Tig keer, met variaties.
TOONLADDER: Inspiratie, Transformatie.
COMPONNEREN: Kunsten.
DANSVLOER: Muziek, Extase.
Morgen vol gelukzaligheid de week aanvangen.

Tijd verloop van 7 dagen. Tig keer, met variaties.
WEEK: Produceren, Resultaat.
ARBEID: Tijdrekening.
WERKVLOER: Cultuur, Timing, Waardering.
Morgen gesterkt de week aanvangen.

Klankenreeks van 7 letters. Tig keer, met variaties.
ALFABET: Doolhof der Emotie: 7 x tig, i.p.v. 26?
DEBAT: Toonzetting.
SAMENLEVING: Koppeling van Quadranten. Aa aa(Leuk) Aa(Dank).
Morgen vol wijsheid op weg naar vrede.

Hellen Jeanette Gill2014