Het Verdriet

HET INTERNATIONAAL VERDRIET

En zo is wederom de wereld uit balans.

De macht ligt echt bij de burger.
En er gloort hoop in diverse dromen.
Licht doemt gestaag op aan het eind van weer een tunnel.

Het is wederom Crisis door hebzucht.
Er volgen acties, (burger)oorlogen.
En wederom een toenemende strijd.

Het is armoede tegenover rijkdom.
Het is onderdrukking tegenover verheffing.
Het is vluchtelingen tegenover gastlanden.

De mens nu in gevecht met het geweten.
Vriendschap wijkt voor vijandschap.
Een groter wordende groep erkent bekrompenheid.

Soldaten volgen het bonzen van hun hart.
Heimwee, onmacht, angst, plichtsbesef, familie, schoolkinderen.
Voor volk en vaderland, ook al is er geen weg meer terug wiens leven?

Waardigheid, eerlijkheid, oprechtheid, ondersteuning.
Met goed beleid een weg naar vrijheid, bestaat niet alleen in dromen.
Democratie biedt huisvesting en de macht ligt echt bij de burger (Wij zijn de Politiek)
Muziek CD Sibibusi: https://itunes.apple.com/us/album/sibibusi/id259014788?l=nl&ls=1

HellenJGill2016.