WO veteranen Internationaal

Wat zij niet hebben kunnen vertellen, maar wat anderen wel; is verteld, hebben kunnen onderzoeken, of zelf hebben ervaren omdat zij er zelf bij waren.

Australië, Indonesië, Korea -Gill, Jozef David (rang 26.09.09.255) overleden 1926-1960 en Gill, Jimmy T (rang 25.05.07.213)

Australië, Indonesië, Korea -Gill, Jozef David (rang 26.09.09.255) overleden 1926-1960 en Gill, Jimmy T (rang 25.05.07.213)

Gestaag wordt internationaal Historie ge-update. Men vindt materiaal op stoffige zolders, op websites, in grafen die op bouwgrond liggen, op de bodem van de oceaan, of ergens in oude opslag loodsen.

Een geruststellende gedachte, dat er telkens weer mensen een deel Wereld Historie ontdekken (studenten, onderzoekers, hobbyisten, toeristen, spelende kinderen, bouwvakkers, reizigers, overigen). En zo kan gestaag rechtgetrokken worden wat krom leek of was. Gestaag wordt de bijdrage van Surinamers Wereldwijd vormgegeven. Koreaganger, Australië, Indonesië, Wereld Overig….

Hellen Jeanette Gill


Meer over Inspirators in de nieuwsbrief

  1. Nieuwsbrief ontvangen? http://eepurl.com/dy7YtX
  2. Nieuwsbrief archief: https://hellenjgill.wordpress.com/
Gill, Jozef David (rang 260909255) zijn broer Gill, Jimmy T (rang 250507213) Eén der onderwerpen van programmamaker week-1 Gill, Irving bij Bondru FM Omroep.

Gill, Jozef David (rang 260909255) zijn broer Gill, Jimmy T (rang 250507213) Eén der onderwerpen van programmamaker week-1 Gill, Irving bij Bondru FM Omroep.


Jules Rijssen 

Suriname Veteranen

Jules Rijssen. Imagine IC verzamelt, verbeeldt en bewaart nieuwe verhalen over actueel samen leven. Foto: SteveBiervliet2012.

Jules Rijssen. Foto: SteveBiervliet2012.

Jules Rijssen, Participatiemedewerker bij Imagine Identity & Culture januari 2014 – heden (4 jaar 3 maanden) Amsterdam en omgeving, Nederland,  werkt aan diverse projecten (Bijlmer Meer, Vitrine van Zuidoost, overig). Lees over zijn Professie:

  • Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, Paramaribo-Suriname, Bachelor’s degree
  • Universiteit Leiden (Drs Pedagogische Wetenschappen
    Culturele Antropologie: Niet-westerse Demografie, Letteren, Taalbeheersing: Niet-formele logica / Argumentatieleer)
  • Universiteit van Amsterdam Culturele antropologie: Caribistiek en Demografie van Latijns-Amerika en Caribisch gebied.
  1. Professie: https://nl.linkedin.com/in/jules-rijssen-09629b96
  2. Jules Rijssen: https://bondrufmomroepblog.com/2018/03/02/jules-rijssen/
  3. En de Slaaf Vliegt Weg (In Co with Lucia S Nankoe): http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/tag/rijssen-jules/

hellenjgill1951-hedenherdenkenvierenoorlogvrede-49


ROS

St Recreatie Oorlogsveteranen Suriname (ROS)

SurinaameKoreagangers2017-06-22. Uitreiking door voorzitter Fred Russel namens de Koreaanse regering aan (postuum) soldaten WO-2 in en buiten Suriname. Foto LaurenceVGill.

SurinaameKoreagangers2017-06-22. Uitreiking door voorzitter Fred Russel namens de Koreaanse regering aan (postuum) soldaten WO-2 in en buiten Suriname. Foto LaurenceVGill.

In 2016 zijn de Surinaamse Koreaanse oorlogsveteranen vanwege de Zuid-Koreaanse regering benoemd tot Ambassadors for Peace. Jaarlijks Herdenkt men in Suriname als wel in Nederland. De voorzitter van ROS is dhr Fred Russel.


Reünie Surinaamse Oorlogsveteranen


Zaterdag 21 juli 2018. Er is haast weer een jaar verstreken en de stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname(ROS) organiseert wederom een reünie voor Surinaamse Oorlogsveteranen uit de Tweede Wereldoorlog én Koreaanse Oorlog.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 21 juli, tussen 14.30-18.00 uur. Locatie: Amsterdam Zuidoost. Veteranen en/of hun kinderen kunnen zich opgeven bij het Bestuur.
Mw Georgine Banel, tel. 06-85008191
Dhr Jules Rijssen, tel. 06-417 65 745, M: julesrijssen@kpnmail.nl

Namens het bestuur
Georgine Banel & Jules Rijssen

cropped-foto-hjg-b13.jpg


Op zaterdag 22 juli 2016 organiseert de stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname(ROS) een reünie voor Surinaamse Oorlogsveteranen uit de Tweede Wereldoorlog en Koreaanse Oorlog.

In 2016 zijn de Surinaamse Koreaanse oorlogsveteranen vanwege de Zuid-Koreaanse regering benoemd tot Ambassadors for Peace. De niet-residerende ambassadeur van Zuid-Korea voor Suriname, Dal Young Maeng bracht deze medailles speciaal namens de Koreaanse regering voor de veteranen naar Paramaribo. Speciaal voor deze reünie brengt dhr. Fred van Russel voorzitter van Oud-strijders en Ex-militairen namens de Koreaanse Ambassadeur medailles over voor Surinaamse Koreaanse-oorlogsveteranen die in Nederland wonen. Surinamers hebben gediend in het Nederlandse bataljon, 3.800 manschappen groot, en dat vanaf 23 november 1950 heeft gestreden in de Koreaanse Oorlog.

Dit bataljon is meer bekend onder zijn afkorting: NDVN (Nederlands Detachement Verenigde Naties).

Wij nodigen Surinaamse veteranen die in Korea hebben gevochten voor deze reünie uit en/of hun kinderen om een medaille in ontvangst te nemen.

Verder zal dhr. Van Russel ook een lezing verzorgen. Daarnaast worden ook uiteraard de Surinaamse Tweede Wereldoorlogsveteranen uitgenodigd voor deze reünie.

Locatie: Amsterdam Zuidoost.
Veteranen of hun kinderen kunnen zich opgeven bij het Bestuur
Mw Georgine Banel, tel. 06-85008191
Dhr Jules Rijssen, tel.06-417 65 745, M: julesrijssen@kpnmail.nl

Namens het bestuur
Georgine Banel & Jules Rijssen


cropped-foto-hjg-b13.jpg

 


Françoise Appels, auteur van NDVN (Het Nederlands Detachement Verenigde Naties in de Koreaanse Oorlog.

Françoise Appels, auteur van NDVN (Het Nederlands Detachement Verenigde Naties in de Koreaanse Oorlog.


Vox-Voks

Uw bestuur is voornemens in het voorjaar 2018 een reis naar Zuid-Korea te organiseren voor Korea Veteranen en hun (klein)kinderen. Daarbij moet u denken aan een achtdaagse reis met een bezoek aan o.a. Seoul, Busan (Begraafplaats), demarcatielijn Noord-Zuid Korea, Samilschool, enz.
Tijdens deze reis wordt aandacht besteed aan de cultuur van Korea maar ook aan dié plaatsen waar u als Oud Korea Strijder heeft gevochten en waar sommige Korea Strijders zijn gesneuveld en begraven.

Lees meer hierover op de Website:
http://www.vox-voks.nl/koreareis-voor-oud-korea-strijders-en–klein-kinderen.html


St Nusantara1

De stichting Nusantara, verder te noemen Nusantara-Amsterdam, is op 26 april 2006 opgericht en dankt zijn ontstaan aan een initiatief van actieve bewoners en werkzame ingezetenen, die elkaar gevonden hebben vanuit zaken, zoals het wonen, samen leven en samen werken in Amsterdam (Zuidoost) en het delen van een gemeenschappelijk achtergrond, die ligt in het voormalig Nederlands-Oost-Indië, het huidige Indonesië.
In de praktijk nemen ook bewoners van andere etnisch culturele achtergronden (Surinaams, Antilliaans en Hollands) deel aan de stichtingsactiviteiten. Lees meer over St. Nusantara: http://nusantara-amsterdam.nl/


Zwart onder Oranje
‘Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden’ (Johan Huizinga 1929) Deze woorden van Johan Huizinga bevestigen voor ons van Stichting Nusantara Amsterdam het belang van het hebben van kennis van onze eigen geschiedenis, te weten hoe het ons heeft gevormd en het belang van doorgeven van onze verhalen aan de jongere generatie. Het hebben van kennis over ons verleden werkt als een achteruitkijkspiegel –het verbindt het verleden met het heden.
Piraterij en roof, onderdrukking en ontmenselijking zijn nalatenschappen van de Nederlandse kolonisatie, oorlogen en slavernij in de overzeese gebieden als resultaat van langdurige relaties van economische en militaire aard in Zuidelijk en West-Afrika, Zuidoost Azië en het Caribische gebied.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de nazaten van de West-Afrikaanse voorouders gevochten in het KNIL tegen de Japanners. In de 19e eeuw werden ze al ingezet bij de koloniale oorlogen die Nederland voerde om bestuur over Indonesië te verkrijgen en tijdens de naoorlogse periode van WO-II om het bestuur over deze gebieden te herkrijgen. Ook Surinamers en Antillianen, maar ook Javanen, Menadonezen, Molukkers, Sumatranen en Timorezen werden in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de koloniale oorlogen ingezet: Lees verder in St Nusantara: http://www.nusantara-amsterdam.nl/index.php/activiteiten?id=%2063 en in Zwart onder Oranje: https://www.facebook.com/zwartonderoranje/


 

 

 

Advertisements