Netwerk 1WO2

Marije van Urk (LKG) introduceerde mij bij Cogis.
Stichting Bondru FM participeert in Netwerk 1WO2.
Wij zijn er om deel te nemen, te delen en van elkaar te leren.
Voorts trachten wij in gezamenlijkheid meer invulling te geven daar waar gewenst. (Surinamers en overige Caraïbische gebiedsdelen in WO2). Hellen Jeanette Gill (St Bondru FM en PvdA Netwerk Defensie) is deelnemer van het Netwerk 1WO2.

Met groeten,
Mede namens de managers van dit project,
Hellen Jeanette Gill

Zaterdag 24-09-2016

Bijeenkomst Netwerk 1WO2.
Op zaterdag 24 september vindt de eerste bijeenkomst van Netwerk 1WO2 plaats bij Stichting Arq in Diemen. In Netwerk 1WO2 werken vrijwilligersorganisaties samen die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Azië en in Europa. Netwerk 1WO2 wil bijdragen aan de duurzaamheid van herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het levend houden van de herinnering daaraan. Cruciaal uitgangspunt daarbij is het verbinden en uitdragen van de twee gezichten van de Tweede Wereldoorlog – in Azië en in Europa.
(Noot redactie: Deelname Caraïbische Gebiedsdelen wordt toegevoegd)

Initiatief
Netwerk 1WO2 is een initiatief van de Werkgroep 1WO2 waarin een aantal koepelorganisaties van oorlogsgetroffenen samenwerken (COVVS, het Indisch Platform en de Stichting Herdenking 15 augustus 1945), ondersteund door Cogis en Pelita, partners in Arq: http://www.cogis.nl/Congressen/Bijeenkomst_Netwerk_1WO2.aspx?pgeId=641  

Over Cogis

Cogis is het kennisinstituut voor de sociale
en psychische gevolgen van oorlog,
vervolging en geweld.

Cogis is deskundig op het gebied van de psychische en sociale problematiek die kan ontstaan als mensen te maken hebben met oorlog, vervolging en geweld. Dit kan zijn grootschalig (on)georganiseerd geweld, maar ook kleinschalig geweld.
Denk onder meer aan:

  • oorlog
  • vervolging
  • rampen
  • huiselijk geweld
  • beroepsgebonden traumatisering
  • gijzelingen
  • agressie op het werk

Cogis stelt haar opgebouwde expertise graag ten dienste door: http://www.cogis.nl/Over_Cogis.aspx?pgeId=215

Arq WO2

Arq WO2 programma.

WO2 Programma

Het WO2 programma is een initiatief van Arq-partners Stichting 1940-1945, Stichting Pelita en Cogis. Vanuit hun ontstaansgeschiedenis hebben zij een sterke band met WOII-getroffenen. Zij zijn bovendien alle nog steeds actief op dit terrein. Binnen Arq  Psychotrauma Expert Groep is hierdoor veel kennis en expertise aanwezig over WOII-getroffenen en de psychosociale gevolgen van oorlog, vervolging en massaal geweld. Arq wil via het WO2 programma deze kennis en expertise inventariseren, vastleggen en delen binnen en buiten de eigen organisatie. Arq wil de verzamelde kennis en expertise waar mogelijk bovendien gebruiken ten behoeve van actuele kwesties.

Het Arq WO2 programma heeft als doel:

  • WOII-getroffenen te verbinden
  • de kwaliteit en continuïteit van de zorg- en dienstverlening aan getroffenen van de Tweede Wereldoorlog te waarborgen
  • de kennis over de hulpverlening en de psychosociale en maatschappelijke gevolgen van oorlog en vervolging veilig te stellen en te benutten ten behoeve van actuele vraagstukken

Het WO2 programma streeft ernaar een synergiefunctie te vervullen door in haar activiteiten en projecten zoveel mogelijk de verbinding te zoeken met partners binnen en buiten Arq: http://www.wo2programma.arq.org/over-ons/wo2-programma

 

Advertisements