St Nusantara


De stichting Nusantara, verder te noemen Nusantara-Amsterdam, is op 26 april 2006 opgericht en dankt zijn ontstaan aan een initiatief van actieve bewoners en werkzame ingezetenen, die elkaar gevonden hebben vanuit zaken, zoals het wonen, samen leven en samen werken in Amsterdam (Zuidoost) en het delen van een gemeenschappelijk achtergrond, die ligt in het voormalig Nederlands-Oost-Indië, het huidige Indonesië. In de praktijk nemen ook bewoners van andere etnisch culturele achtergronden (Surinaams, Antilliaans en Hollands) deel aan de stichtingsactiviteiten. Lees meer over St. Nusantara: http://nusantara-amsterdam.nl/


De stichting Nusantara, verder te noemen Nusantara-Amsterdam, is op 26 april 2006 opgericht.
De stichting Nusantara, verder te noemen Nusantara-Amsterdam, is op 26 april 2006 opgericht.

Zwart onder Oranje ‘Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden’ (Johan Huizinga 1929) Deze woorden van Johan Huizinga bevestigen voor ons van Stichting Nusantara Amsterdam het belang van het hebben van kennis van onze eigen geschiedenis, te weten hoe het ons heeft gevormd en het belang van doorgeven van onze verhalen aan de jongere generatie. Het hebben van kennis over ons verleden werkt als een achteruitkijkspiegel –het verbindt het verleden met het heden. Piraterij en roof, onderdrukking en ontmenselijking zijn nalatenschappen van de Nederlandse kolonisatie, oorlogen en slavernij in de overzeese gebieden als resultaat van langdurige relaties van economische en militaire aard in Zuidelijk en West-Afrika, Zuidoost Azië en het Caribische gebied.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de nazaten van de West-Afrikaanse voorouders gevochten in het KNIL tegen de Japanners. In de 19e eeuw werden ze al ingezet bij de koloniale oorlogen die Nederland voerde om bestuur over Indonesië te verkrijgen en tijdens de naoorlogse periode van WO-II om het bestuur over deze gebieden te herkrijgen. Ook Surinamers en Antillianen, maar ook Javanen, Menadonezen, Molukkers, Sumatranen en Timorezen werden in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de koloniale oorlogen ingezet: Lees verder in Stichting Nusantara: http://www.nusantara-amsterdam.nl/index.php/activiteiten?id=%2063 en in Zwart onder Oranje: https://www.facebook.com/zwartonderoranje/