Voks-Vox

Voks-Vox, Kontakt orgaan van de vereniging Oud Korea Strijders. U kunt ook lid worden.
Voks-Vox, Kontakt orgaan van de vereniging Oud Korea Strijders. U kunt ook lid worden.

De Vereniging Oud Korea Strijders (V.O.K.S.) heeft als doel: het behartigen van de belangen van de leden en van de nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct betrokken waren bij de oorlog in Korea.
het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen onderling, als mede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland. Het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutsz en met de 2e US Infantry Division (Indianhead)

De V.O.K.S. is er voor elke krijgsmacht. Het is een vereniging waarin alle veteranen van de krijgsmacht zich thuis voelen. Maar bovenal beleeft de veteraan en diens partner de échte kameraadschap.

1) 25 Juni 1950 het begin. Noord Koreaanse troepen voorafgegaan door tanks, overschreden op 25 Juni 1950 om 04.00 uur de 38e breedtegraad. Zeven uur later meldde Radio Pyonyang dat aan Zuid Korea de oorlog was verklaard. Seoul, de hoofdstad van Zuid Korea, viel de volgende dag en hoewel op 27 juni resp. 30 juni de Amerikaanse zee-, lucht- en landstrijdkrachten van President Truman opdracht ontvingen hulp te verlenen, scheen de Noord-Koreaanse opmars naar het Zuiden niet te stuiten.

2) Poesan bruggenhoofd. Ondanks hun grote overmacht benutten de Noord-Koreanen hun kans, een snel einde aan de oorlog te maken, niet. Amerika kreeg de gelegenheid snel troepen uit Japan naar het front te zenden. De Zuid Koreanen herstelden zich enigszins van de eerste schok en ook andere landen der V.N. zonden strijdkrachten naar Zuid-Korea. De geallieerden wisten zich gedurende 6 weken van zware gevechten staande te houden in het Poesan bruggenhoofd: https://vox-voks.nl/de-korea-oorlog.html

Voks-Vox, Kontakt orgaan van de vereniging Oud Korea Strijders. U kunt ook lid worden.
Voks-Vox, Kontakt orgaan van de vereniging Oud Korea Strijders. U kunt ook lid worden.

Uw bestuur is voornemens in het voorjaar 2018 een reis naar Zuid-Korea te organiseren voor Korea Veteranen en hun (klein)kinderen. Daarbij moet u denken aan een achtdaagse reis met een bezoek aan o.a. Seoul, Busan (Begraafplaats), demarcatielijn Noord-Zuid Korea, Samilschool, enzovoort. Tijdens deze reis wordt aandacht besteed aan de cultuur van Korea maar ook aan dié plaatsen waar u als Oud Korea Strijder heeft gevochten en waar sommige Korea Strijders zijn gesneuveld en begraven:
http://www.vox-voks.nl/koreareis-voor-oud-korea-strijders-en–klein-kinderen.html

Françoise Nederlands Detachement Verenigde Naties in de Koreaanse Oorlog. Voks-Vox, Kontakt orgaan van de vereniging Oud Korea Strijders. U kunt ook lid worden.
Françoise Nederlands Detachement Verenigde Naties in de Koreaanse Oorlog. Voks-Vox, Kontakt orgaan van de vereniging Oud Korea Strijders. U kunt ook lid worden.
Françoise Nederlands Detachement Verenigde Naties in de Koreaanse Oorlog. Voks-Vox, Kontakt orgaan van de vereniging Oud Korea Strijders. U kunt ook lid worden.
Françoise Nederlands Detachement Verenigde Naties in de Koreaanse Oorlog. Voks-Vox, Kontakt orgaan van de vereniging Oud Korea Strijders. U kunt ook lid worden.