Wereld Oorlogen

Herdenken en vieren internationaal
In de twintigste eeuw zijn er twee wereldoorlogen gevoerd.
Samen eisten deze oorlogen meer dan tachtig miljoen mensenlevens.
De Eerste Wereldoorlog heeft een overwegend militair karakter.
De Tweede Wereldoorlog kost juist veel burgers het leven,
door bombardementen, honger, uitputting, verzet en vervolging.
Wereldwijd vinden jaarlijks herdenkingen plaats ter herinnering aan
de slachtoffers van deze wereldoorlogen en de herstelde vrede.


WO Jaar van Verzet2

WO Jaar van Verzet1

WO Jaar van Verzet3

Het Platform WO2 heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. NIOD-directeur Frank van Vree heeft in dit kader de Jaarthematekst over verzet geschreven. De aangesloten organisaties belichten het verzet binnen hun reguliere programma. Aanvullend hierop organiseren zij extra activiteiten. Ook organisaties buiten het Platform WO2 kunnen deelnemen. Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds. Lees verder: https://www.jaarvanverzet.nl/


Lees ook Suriname in WO-2 op deze website. Ga naar Zij kunnen niet beantwoorden


WO-Herdenken en Vieren internationaal1b

In Nederland herdenken we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Lees verder: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren


WO-Herdenken en Vieren internationaal1a

WO-Herdenken en Vieren internationaal5

WO-Herdenken en Vieren internationaal6

Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Lees verder: https://www.tweedewereldoorlog.nl/


WO Adopteer een Monument1

Ondanks het feit dat oorlogsmonumenten vaak zijn opgericht vanuit particulier initiatief, staan deze objecten doorgaans in de openbare ruimte en ligt verantwoordelijkheid bij de gemeente. Een groot deel van de gemeenten voert echter geen eenduidig beleid en daarom is het vaak moeilijk om verval te voorkomen en te anticiperen op gevoeligheden die kunnen ontstaan bij verplaatsing, aanpassing of verwijdering. Lees verder:

  1. Oorlogsmonumenten: https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten
  2. Adopteer een monument: https://www.primaonderwijs.nl/adopteereenmonument/

Eén WO2. Het levend houden van de herinnering aan de tweede wereldoorlog. St Bondru FM is deelnemer in het netwerk dat het platform van COGIS ondersteunt.

Eén WO2. Het levend houden van de herinnering aan de tweede wereldoorlog. St Bondru FM is deelnemer in het netwerk dat het platform van COGIS ondersteunt.

Marije van Urk (LKG) introduceerde mij bij Cogis.
Stichting Bondru FM participeert in een werkgroep van Netwerk 1WO2.
Wij zijn er om deel te nemen, te delen en van elkaar te leren.
Voorts trachten wij in gezamenlijkheid meer invulling te geven daar waar gewenst. (Surinamers en overige Caraïbische gebiedsdelen in WO2). Hellen Jeanette Gill (St Bondru FM en PvdA Netwerk Defensie) is deelnemer van het Netwerk 1WO2.

Hellen Jeanette Gill

Eén WO2. Het levend houden van de herinnering aan de tweede wereldoorlog. St Bondru FM is deelnemer in het netwerk dat het platform van COGIS ondersteunt.

Eén WO2. Het levend houden van de herinnering aan de tweede wereldoorlog. St Bondru FM is deelnemer in het netwerk dat het platform van COGIS ondersteunt.


Zaterdag 24-09-2016

Bijeenkomst Netwerk 1WO2.
Op zaterdag 24 september vindt de eerste bijeenkomst van Netwerk 1WO2 plaats bij Stichting Arq in Diemen.

In Netwerk 1WO2 werken vrijwilligersorganisaties samen die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Azië en in Europa. Netwerk 1WO2 wil bijdragen aan de duurzaamheid van herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het levend houden van de herinnering daaraan. Cruciaal uitgangspunt daarbij is het verbinden en uitdragen van de twee gezichten van de Tweede Wereldoorlog – in Azië en in Europa.
(Noot redactie: Deelname Caraïbische Gebiedsdelen wordt toegevoegd)

Initiatief
Netwerk 1WO2 is een initiatief van de Werkgroep 1WO2 waarin een aantal koepelorganisaties van oorlogsgetroffenen samenwerken (COVVS, het Indisch Platform en de Stichting Herdenking 15 augustus 1945), ondersteund door Cogis en Pelita, partners in Arq: http://www.cogis.nl/Congressen/Bijeenkomst_Netwerk_1WO2.aspx?pgeId=641WO2-COGIS-ARQ4

Naoorlogse generaties

Het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties is er zowel voor (klein)kinderen die na de oorlog zijn geboren als voor kinderen die vlak voor of tijdens de oorlog ter wereld zijn gekomen. Onafhankelijk van wat de ouders of grootouders hebben gedaan of is overkomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lees verder: https://oorlog.arq.org/ang/voor-wie

Arq Kenniscentrum 

Elke Nederlander weet wat de psychosociale impact is van oorlog voor mens en samenleving. Dit doen wij vanuit onze ervaring met getroffenen en kennis van de Tweede Wereldoorlog en willen zo bijdragen aan een veerkrachtige samenleving.

WO2-COGIS-ARQ3

Over Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld
Er is veel kennis opgedaan over de Tweede Wereldoorlog en de psychosociale gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vertaalt deze kennis over toen naar vraagstukken van nu, zoals veerkracht, zelfzorg na oorlog, burgerschap, in- en uitsluiting in de samenleving.
Want ook al is Nederland meer dan zeventig jaar bevrijd, nog steeds heeft de Nederlandse samenleving dagelijks te maken met de gevolgen van oorlog en geweld. We zien beelden van oorlog en verwoesting op tv of online, Nederlandse soldaten nemen deel aan militaire missies in het buitenland en als samenleving ontvangen we vluchtelingen uit brandhaarden over de hele wereld. De gevolgen van de oorlog hebben vandaag de dag nog steeds impact.
  1. Arq Kenniscentrum: https://oorlog.arq.org/
  2. Cogis stelt haar opgebouwde expertise graag ten dienste door: http://www.cogis.nl/Over_Cogis.aspx?pgeId=215

Arq WO2

Arq WO2 programma.

WO2 Programma

Het WO2 programma is een initiatief van Arq-partners Stichting 1940-1945, Stichting Pelita en Cogis. Vanuit hun ontstaansgeschiedenis hebben zij een sterke band met WOII-getroffenen. Zij zijn bovendien alle nog steeds actief op dit terrein. Binnen Arq  Psychotrauma Expert Groep is hierdoor veel kennis en expertise aanwezig over WOII-getroffenen en de psychosociale gevolgen van oorlog, vervolging en massaal geweld. Arq wil via het WO2 programma deze kennis en expertise inventariseren, vastleggen en delen binnen en buiten de eigen organisatie. Arq wil de verzamelde kennis en expertise waar mogelijk bovendien gebruiken ten behoeve van actuele kwesties.

WO2-COGIS-ARQ1

Het Arq WO2 programma heeft als doel:

  • WOII-getroffenen te verbinden
  • de kwaliteit en continuïteit van de zorg- en dienstverlening aan getroffenen van de Tweede Wereldoorlog te waarborgen
  • de kennis over de hulpverlening en de psychosociale en maatschappelijke gevolgen van oorlog en vervolging veilig te stellen en te benutten ten behoeve van actuele vraagstukken

Het WO2 programma streeft ernaar een synergiefunctie te vervullen door in haar activiteiten en projecten zoveel mogelijk de verbinding te zoeken met partners binnen en buiten Arq:

  1. https://www.arq.org/nl/over-ons/visie-en-missie en/of
  2. http://www.wo2programma.arq.org/over-ons/wo2-programma
Advertisements