St 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost

Stichting 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost (4en5 mei CAZ)
Stichting 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost (4en5 mei CAZ)

Doelstellingen

De doelstelling van Stichting 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost (4en5 mei CAZ) is het bewerkstelligen van een blijvende verbinding van de vier en vijf meidagen met de 14 en 15 augustusdagen. Het ging en gaat om de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep hiervan, de barre periode van onvrijheid en onmenselijkheid. Tegelijkertijd wordt met de viering van vrijheid op 5 mei en 15 augustus het huidige Nederlandse Koninkrijk er aan herinnerd dat oorlog en andere vergelijkbare misdaden tegen de mensheid ons bestaansrecht aantasten en nooit meer zouden mogen. Hierbij staan respect voor mensenrechten en diversiteit centraal: https://www.4en5meiamsterdamzuidoost.nl/

Bestuur

Bestuur sinds januari 2017
Janneke Roos – voorzitter
Cor van Drongelen – vice voorzitter
Otto Middelkoop – secretaris
Eddy Meyer – penningmeester
Hans Mooren – algemeen bestuurslid, communicatie

Adviseurs: Herman Morsink; creatief adviseur
AnneMarie Tiebosch is Adviseur voor Herdenking Driemond
Hennie Knapen als adviseur voor 4 mei

Herdenking in 2018

Op 4 mei organiseert het 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost in samenwerking met Wooncentrum de Drecht, Scouting Holendrecht, Tavenu en het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost de jaarlijkse 4 mei herdenking.
Janneke Roos is Voorzitter Comite 4en5 mei Amsterdam Zuidoost. https://www.youtube.com/channel/UC-jHA-KbfTIRFMM3hnG7zFg

Stichting 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost (4en5 mei CAZ)
Stichting 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost (4en5 mei CAZ)